Istraživanje o jednakopravnosti radno sposobnih žena u svijetu

Američki think-tank Vijeće za vanjske odnose (www.cfr.org) proveoo je istraživanje za Svjetsku banku (WB) o jednakopravnosti radno sposobnih žena u svijetu. Istraživanjem, koje mjeri formalne zakonske prepreke za ekonomsko učešće žena širom svijeta, utvrđeno je da se...