Na sljedećem linku nalazi se izvještaj o radu Agencije za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, tokom vanredne situacije izazvane pandemijom COVID-19.

Svrha Izvještaja je predstavljanje načina organizacije i rezultata rada Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava izbjeglice BiH (ARS BiH, MLJPI BiH) tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom COVID-19.