Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u okviru projekta

Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (FIGAP II)

Naziv pozicije: Konsultant/ica za pružanje usluge izrade analize na temu:  COVID-19 pandemija – kao izazov za ljudsku sigurnost iz perspektive ravnopravnosti spolova.

Tekst Javnog poziva se nalazi u nastavku:

Molimo da ponudu dostavite na sljedeću adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Dubrovačka 6,

71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte na adresu protokol.ARSBiH@mhrr.gov.ba sa naznakom „za javni poziv –  COVID-19 pandemija – kao izazov za ljudsku sigurnost iz perspektive ravnopravnosti spolova”.

Ponuda mora sadržavati: kratko prateće pismo (do 1000 riječi), biografiju kandidata/kinje i  prijedlog plana i vremenske dinamike rada, sa naznačenim okvirnim prijedlogom metodologije i strukture analize.

Rok za predaju ponude

Rok za predaju ponude je 15 dana od dana objave Javnog poziva (od 07.09.2020.)