U petak, 28. avgusta 2020. godine, Vijeće sigurnosti je usvojilo Rezoluciju, kojom se Ujedinjene nacije i države članice pozivaju da pojačaju djelovanje s ciljem povećanja broja žena u vojnim i civilnim položajima na svim nivoima u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda.

Rezolucija prepoznaje “nezamjenjivu ulogu žena u povećanju ukupnog učinka mirovnih operacija”, naglašavajući da bolja ravnoteža muškaraca i žena doprinosi “većem povjerenju” misija UN-a među osobama koje se štite, kao i efikasnijem angažmanu u zajednici.  

Više informacija na linku: https://www.nytimes.com/aponline/2020/08/28/world/ap-un-united-nations-women-in-peacekeeping.html?fbclid=IwAR1fp_onYonSSoGFXWtYOM-lPYW4IlePdTr3qvMXWrkU0oxbrLpyYI-kmTg