Na sljedećem linku se nalazi Izvještaj o realizaciji Plana interventnih mjera Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u toku pandemije COVID-19.

Naime, Bosna i Hercegovina se, kao i ostatak svijeta, u martu 2020. godine suočila sa pandemijom virusa COVID-19, koja još uvijek traje. U cilju zaštite stanovništva uveden je niz mjera za sprječavanje širenja virusa, među kojima je i mjera zabrane izlazaka i druga ograničenja kretanja stanovništva.

Agencija za ravnopravnost spolova BIH je izradila Plan interventnih mjera za podršku nevladinim organizacijama koje vode sigurne kuće, koji je uvršten u ukupan Plan interventnih mjera Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH.