Dan žena na selu

lunje

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana žena na selu, želi da ukaže na probleme sa kojima se suočavaju žene na selu.

U Bosni i Hercegovini je neophodno obezbjediti bolji položaj žena u ruralnim sredinama. Potrebno je skrenuti pažnju na njihovo obrazovanje, prekvalifikaciju, zapošljavanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i na probleme nasilja u porodici i pružanja različitih vrsta usluga stanovanja ili komunikacije. Žene koje su cijeli život živjele i radile u domaćinstvu i u poljoprivredi, u većini slučajeva, nemaju penzija niti prihoda. U starijoj životnoj dobi više nisu sposobne za privređivanje pa su u najvećoj opasnosti od ekstremnog siromaštva i problema neadekvatnog pružanja zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.

Naročitu pažnju bi trebalo posvetiti prevazilaženju tradicionalnog mišljenja da su muškarci nasljednici i nosioci vlasništva privatne imovine jer takvi stereotipi onemogućavaju ženama pristup kreditima u kojima se traži garancija u nekretninama.