Zaštita od diskriminacije

12.02.2014.

Oblici diskriminacije

Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH je definirao sljedeće oblike diskriminacije: direktna indirektna uznemiravanje na...
12.02.2014.

Zaštitite se od diskriminacije

U ovisnosti od oblika diskriminacije utvrđeni su i načini zaštite. DISCIPLINSKI POSTUPAK Zahtjev za pokretanje...