Seksualno uznemiravanje

ARSBiH post
19.01.2014.

Resursi za prevenciju i zaštitu

U nastavku preuzmite resurse koji mogu poslužiti za prevenciju i borbu protiv seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja...
19.01.2014.

Kako se zaštiti?

Postoji više načina kako se možete zaštiti od seksualnog uznemiravanja i uznemiravanje na osnovu spola.  ...
ARSBiH post
19.01.2014.

Kako prepoznati uznemiravanje?

Radi efikasne prevencije ali i zaštite veoma je bitno utvrditi na osnovu sljedećeg testa da li se radi o uznemiravanju...
19.01.2014.

Osnovne informacije

Uznemiravanje na osnovu spola i seksualno uznemiravanje su definirani zakonima Bosne i Hercegovine. U skladu sa...