Kontaktirajte nas

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
Dubrovačka 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel./fax.: + 387 33 209 761

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica
samra.filipovic@mhrr.gov.ba

Kristina Krstović, administrativna referentica
kristina.krstovic@mhrr.gov.ba

Branislava Crnčević Čulić, viša stručna saradnica
branislava.crncevic@mhrr.gov.ba    

Joško Mandić, stručni savjetnik
josko.mandic@mhrr.gov.ba 

Kika Babić  Svetlin, stručna savjetnica
kika.babic@mhrr.gov.ba  

Saša Leskovac, stručni savjetnik
sasa.leskovac@mhrr.gov.ba