USKLAĐIVANJE ZAKONA

OBAVEZA USKLAĐIVANJA ZAKONA SA ZAKONOM O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BIH

Obaveza usklađivanja propisa

Adekvatne  zakonodavne politike  su iznimno  važne  za postizanje ravnopravnosti spolova, jer zakonski  i podzakonski propisi s jedne strane predstavljaju temelj za djelovanje svih društvenih aktera, ali s druge strane stvaraju i pravnu osnovu  u  slučajevima kad ...

Kako prepoznati neusklađen zakon?

Kada je neophodno usaglašavati zakone sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH?   Postupak donošenja novih ili izmjena postojećih zakona radi usklađivanja sa odredbama zakona o ravnopravnosti spolova je postupak koji se pokreće samo onda ako se zaključi da: • zakon...

Primjeri usklađenih zakona

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  Primjer Član 15. Prava državnog službenika 2. Državni službenik ima pravo na pošten i pravedan tretman u svim aspektima kadrovske politike, bez obzira na nacionalnost, socijalno porijeklo, entitetsko...

Resursi

Priručnik za uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti žena i muškaraca  unutar zakona/strategija/politika (decembar 2011. godine) predstavlja pokušaj da se na jednom mjestu predstave najbitniji elementi pristupa na integraciji prin cipa ravnopravnosti spolova  u...

Vezane vijesti

Informacija o usklađivanju zakona

U cilju kontinuiranog rada Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine na integriranju principa ravnopravnosti spolova u sve zakonske tekstove, izrađena je Informacija o napretku ostvarenom tijekom 2012. godine, koja je dostavljena i prihvaćena od Vijeća...