Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena u BiH

Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena u BiH

U Sarajevu je, 20.juna 2019. godine predstavljeno OSCE Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena – rezultati za Bosnu i Hercegovinu. Istraživanje je izrađeno 2018. godine s ciljem prikupljanja uporedivih podataka o različitim oblicima nasilja koje žene...
Sastanak Komisije za  ravnopravnost spolova Vijeća Evrope

Sastanak Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Evrope

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI, učestvovala je na 15-tom sastanku Komisije za ravnopravnost spolova (GEC) Vijeća Evrope, koji je održan u Strazburu od 22. do 24. maja 2019. godine. Tokom sastanka su članovi ove Komsije razmijenili su ...