Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI U FEDERACIJI BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH uputila je Parlamentu FBiH preporuku da podrže donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, kojim bi se, između ostalog, osigurala neophodna pomoć i podrška žrtvama nasilja kroz nesmetan rad...

Arhive