Rodno odgovorno budžetiranje

11.07.2014.

Rodno odgovorno budžetiranje

Gender senzitivno ili odgovorno budžetiranje je neophodno sredstvo koje podrazumijeva poštivanje načela ravnopravnosti...
31.01.2014.

Šta jeste, a šta nije GRB?

Rodno budžetiranje predstavlja urodnjavanje javnih politika na svim nivoima budžetskog procesa i restrukturiranje...
28.01.2014.

Resursi

Priručnik za uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti žena i muškaraca  unutar zakona/strategija/politika...