EVALUACIJA AKCIONOG PLANA za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018–2022. godine

Zaključne napomene o šestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine

Zaključne napomene o šestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine

Preporuka Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju seksizma

Preporuka Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju seksizma

Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini, 2020 godina

Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini, 2020 godina

“Žene i muškarci” u Bosni i Hercegovini, 2017. godina

“Žene i muškarci” u Bosni i Hercegovini, 2017. godina

Vodič za poduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BIH

Vodič za poduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BIH

“Žene i muškarci u BiH”, 2015 godina

“Žene i muškarci u BiH”, 2015 godina

Upotreba rodno osjetljivog jezika u Parlamentarnoj skupštini BiH

Upotreba rodno osjetljivog jezika u Parlamentarnoj skupštini BiH

Priručnik o rodno odgovornom budžetiranju

Priručnik o rodno odgovornom budžetiranju

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini

Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini

Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH

Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH

Indikatori za praćenje Konvencije Savjeta Evrope prema ženama i nasilja u porodici

Indikatori za praćenje Konvencije Savjeta Evrope prema ženama i nasilja u porodici

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu

ROD I PRAVOSUĐE

ROD I PRAVOSUĐE

Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti

Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti

Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama: Akcioni plan u šest koraka

Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama: Akcioni plan u šest koraka

Rodno odgovorno budžetiranje za mlade

Rodno odgovorno budžetiranje za mlade

Evropska povelja o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu

Evropska povelja o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu

Arhive