Nasilje nad ženama

20.01.2014.

Resursi

Ključni resursi za prevenciju i zaštitu od nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici Zakon o ravnopravnosti spolova...
20.01.2014.

Sigurne kuće

U BiH se pruža i niz specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja. Ove vrste usluga su uspostavljene  radi...

Vezane vijesti