Regionalna saradnja

Deklaracija o saradnji institucionalnih mehanizama za gender pitanja zemalja zapadnog Balkana potpisana je u Sarajevu, 19.10.2005. godine.

Osnovni cilj ove Deklaracije je regionalna saradnja na pitanjima ravnopravnosti spolova i unapređenja položaja žena koja su u zajedničkom interesu svih potpisnica. To podrazumijeva kontinuiran protok informacija, razmjenu iskustava i dobrih praksi, razmjenu i korištenje znanja stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti gendera i ljudskih prava, iniciranje bilateralnih i multilateralnih sporazuma i projekata u vezi sa ravnopravnošću spolova.

Potpisnici Sarajevske Deklaracije su Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i entitetski gender centri, Kancelarija za ravnopravnost polova Vlade Crne Gore, Kancelariju za ravnopravnost polova-Kancelarija Premijera Privremene Institucije Vlade Kosova -PIVK, Kosovo, Odjeljenje za promovisanje gender jednakosti, Ministarstva rada i socijalne politike Vlade Makedonije, Savjet za ravnopravnost polova Vlade Srbije.