1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Usvojen Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018. – 2022. godine

Usvojen Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018. – 2022. godine

30.07.2020. | Novosti, Novosti_GAP

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo na 10. sjednici, održanoj 30.06.2020. godine, Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018. – 2022. godine (izvještajni period novembar 2018. – septembar  2019. godine).

Ovaj izvještaj prezentuje najvažnije informacije o aktivnostima relevantnim za postizanje ciljeva Gender akcionog plana BIH (GAP BIH) u prvoj godini njegove implementacije, odnosno, period novembar 2018 – septembar 2019. godine. Obzirom da struktura GAP-a prati oblasti ravnopravnosti spolova koje su predviđene Zakonom o ravnopravnosti spolova u BIH (ZORS BIH), kao i da ovaj izvještaj sadrži informacije o realizaciji obaveza institucija prema pomenutim oblastima ZORS-a, ovaj izvještaj istovremeno predstavlja i Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, u skladu sa članom 26. stav a) ZORS-a.

Izvještaj je dostupan na sljedećem linku: