Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Javni poziv za izbor BiH kandidata za članstvo u GREVIO

Javni poziv za izbor BiH kandidata za članstvo u GREVIO  je objavljen na stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH na slijedećem linku: http://www.mvp.gov.ba/Oglasi_za_posao/GREVIO%20tekst%20oglasa%20najnoviji.pdf GREVIO je grupa nezavisnih eksperata koja nadgleda...

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije

Širom svijeta 17. maja obilježava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije s ciljem podizanja svijesti o nužnosti borbe protiv predrasuda i diskriminacije prema osobama homoseksualne orijentacije te prema transrodnim i transeksualnim osobama. Datum 17....

Međunarodni dan porodice 15. maj

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice u Bosni i Hercegovini  Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, želi da ukaže na neke probleme koji prate porodicu i načine kako ih prevazići. U vremenima...

Konferencija “Ravnopravno učešće ZA žene”

U Sarajevu je 12. i 13. maja održana Konferencija “Ravnopravno učešće ZA žene” s ciljem promovisanja  jednakog učešća žena u političkom, ekonomskom i društvenom razvoju. Dvodnevnu konferenciju, koja je fokusirana na implementaciju Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti...

Regionalna konferencija o implementaciji Istanbulske konvencije

U srijedu, 11.05.2016., u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) je održana Regionalna konferencija o saradnji vladinih institucija i organizacija sa ženskim nevladinim organizacijama u implementaciji Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi...

Arhive