U nastavku se nalazi Kalendar događaja povodom 8 Marta – Međunarodnog dana žena, koji sadrži informacije o aktivnostima koje povodom ovog datuma orgaznizuju institucije, nevladine i međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovine.