(Sarajevo, 23. 2. 2021) Na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavljen je Izvještaj o dosadašnjim benefitima od usvajanja Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i Izvještaj o poštovanju / stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini koje je izradila i prezentovala Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

U pozdravnim obraćanjima, predsjedavajući Zajedničke komisije, g. Lazar Prodanović, i predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma, Adil Osmanović, istakli su važnost teme za sveukupni društveni i ekonomski prosperitet bosanskohercegovačkog društva, a ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić je istakao važnost partnerstva i “savezništva” ministarstva sa najvišim zakonodavnim tijelom, zaključivši da “kao što je prirodno partnerstvo sa civilnim sektorom modus operandi našeg ministarstva, tako i partnerstvo sa zakonodavnom vlašću, tj. s vama – donositeljicama i donosiocima političkih odluka, direktno izabranim od građanki i građana – predstavlja naše opredjeljenje, neminovnost i pravu formulu za stvarne pomake u ovoj oblasti”.

Tematska sjednica pod naslovom “Ljudska prava žena u Bosni i Hercegovini” bila je prilika da se analizira postojeće stanje, razgovara o izazovima u provedbi Zakona i preprekama na putu ka društvu ravnopravnosti. Prezentujući egzaktne podatke o razmjerama problema neravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Samra Filipović-Hadžiabdić je istakla da je Bosna i Hercegovina još daleko od društva rodne ravnopravnosti, ali je i skrenula pažnju na značajne benefite od donošenje Zakona o ravnopravnosti spolova, zahvaljujući kojem su pravni standardi i principi ravnopravnosti polova postali dijelom pravnog sistema BiH. Filipović-Hadžiabdić je, pored ostalog istakla, da je, pored rodno zasnovanog nasilja, posebno kompleksan problem učešća žena u javnom i političkom životu, gdje su žene zastupljene u mnogo manjem procentu od zakonskog minimuma. “Jedna od značajnih uloga Agencije za ravnopravnost spolova i naših partnera na entitetskom nivou – gender-centara, je da o o važnosti poštivanja principa ravnopravne zastupljenosti spolova u javnom i političkom životu kontinuirano podjećamo političke partije, organe uprave, kao i javnost. Mi to radimo putem inicijativa, javnih kampanja, javnih saopštenja, javnih preprouka ili preporuka na osnovu zahtjeva o ispitivanju povrede Zakona o ravnopravnosti spolova – a do nadležnih organa, i do donositeljica i donosioca odluka – kao što je ovo uvaženo tijelo – je da te preporuke, i zakonsku obavezu, uvaže i provedu!”

Posebno mjesto na sastanku zauzela su upečatljiva izlaganja predstavnica civilnog društva koje su iz iskustva skrenule pažnju prisutnih na brojne konkretne primjere kršenja prava žena u našem društvu.

Nakon izlaganja uvodničara i brojnih diskusija članica/članova komisije i drugih učesnika, zaključeno je da je predviđeno vrijeme bilo prekratko da bi na pravi način bile obrađene sve važne teme, da postoji potreba organizovanja jedne veće tematske sjednice i da bi brojne teme iz širokog spektra fenomena ljudskih prava žena bilo potrebno obrađivati jednu po jednu. Zaključci i preporuke sa sjednice će biti formulisane u narednim danima i razmatrane na narednom sastanku Zajedničke komisije.