(Sarajevo, 4.3.2021.)

Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo da pratite Konferenciju „Ravnopravnost polova nakon 2020. godine: Osnaživanje žena i izgradnja sigurnijeg okruženja”, koju Agencija za ravnopravnost polova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH organizuje u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova PD PS BIH i Misijom OSCE u BIH.

Konferencija će se održati u ponedjeljak, 08. marta 2021. godine od 11:30 do 14:00 sati, a ista će se moći pratiti putem Fejsbuk stranice Agencije za ravnopravnost polova BIH MLJPI.

Teme ovogodišnje Konferencije su transformativni pristup ispunjavanju obaveza po Pekinškoj deklaraciji i UN CEDAW Konvenciji sa osvrtom na ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, te prevazilaženje problema različitih oblika uznemiravanja na osnovu pola kao i seksualnog uznemiravanja.

Učešće na konferenciji su potvrdili predstavnici i predstavnice međunarodnih organizacija i ambasada u Bosni i Hercegovini, kao i nevladinih organizacija i inicijativa koje svojim djelovanjem doprinose ostvarivanju ravnopravnosti polova i prevazilaženju ustaljenih oblika diskriminacije na osnovu pola.