Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, povodom obilježavanja Dana žena – 8. marta u 2019. godini organizovala je konferenciju pod nazivom „Većim koracima ka ravnopravnosti spolova – zajednička obaveza“. Konferencija je održana u petak 08. 03. 2019. godine, u periodu od 10:30 – 13:00, u Zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Uvodnim govorima, prisutnim su se obratili kako slijedi:

  • Semiha Borovac, ministrica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,
  • Anders Hagelberg, Ambasador Kraljevine Švedske u BiH,
  • Ellen Germain, zamjenica šefa Misije – Ambasada SAD u BiH,
  • Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Misije Delegacije EU u BiH,

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samra Filipović Hadžiabdić, bila je moderatorica Konferencije.

U uvodnom govoru, ministrica Semiha Borovac naglasila je obavezu osiguranja ravnopravnosti spolova na svim nivoima vlasti, iznoseći podatak da je zastupljenost žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim nivoima oko 20 posto. Napomenula je da je nakon prošlogodišnjih izbora broj izabranih žena povećan, što predstavlja uspjeh jer kaže da bh. biračko tijelo glasa za muškarce što je odraz stereotipa u društvu, ali tome doprinosi manja vidljivosti političarki. Također, u posljednjih godinama povećano je učešće žena u odbrambenom sistemu u BiH, ali samo je 2,5 posto žena na rukovodećim mjestima, a kao dobar primjer izdvojen je sektor pravosuđa gdje žene čine 43 posto.

Tom prilikom, šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark koji je kazao da postoje pozitivne promjene u zastupljenosti žena, ali što su više pozicije u strukturama vlasti sve je manje žena.

Jedan od govornika na konferenciji bio je ambasador Švedske u BiH Andres Hagelberg koji je istakao da promjene moraju početi odmah, dodajući da je krajnje vrijeme da se krene naprijed i kreira održivo i jednakopravno društvo. Podsjetio je da je Švedska izdvojila je oko 2,9 miliona KM za realizaciju Gender akcionog plana BiH i Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, a on je još ponovio da su ljudska prava i rodna ravnopravnost srž vanjske feminističke politike Švedske.

Prisutnima se obratila i zamjenica ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH Ellen Germain kazavši da je od iznimne važnosti uspostavljanje mehanizama zaštite od nasilja i ugnjetavanja, kao i programe koji će podržavati žene u svim sferama društva.

Nakon uvodnih govora, na panelu  „U susret međunarodnim standardima“, učestvovali su David Saunders, šef ureda UN Women u Bosni i Hercegovini i dr. Aynabat Annannuhamedova, v.d predstavnica UNFPA u BiH koji su predstavili prioritete i aktivnosti u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, koje UN Women i UNFPA provode u BIH.

Nakon toga, na Konferenciji su prezentirani rezultati u provođenju strateških dokumenata za ravnopravnost spolova u BiH, te je predstavljen Gender akcioni plan BiH i Akcioni plan za provedbu UNSCR 1325 za period od 2018. do 2022. godine i Finansijski mehanizam za podršku implementaciji Gender akcionog plana BiH (FIGAP II).

Poseban značaj Konferenciji dalo je učešće dosadašnjih dobitnica i dobitnika Priznanja za doprinos ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, koje je prethodnih godina dodjelila Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i OSCE Misijom u BiH, kao i iskustva u radu predstavnica nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini.

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici institucija, ambasada, te nevladinih i međunarodnih organizacija.  Na kraju, istaknuto je da do promjene se može doći samo kad se angažiraju svi akteri i ako u tom angažmanu vide smisao, vide pomak, rezultate, što je zajednička odgovornost.