JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa

Na osnovu Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), za podršku provođenju programa FIGAP...
Javni poziv: asistent/ica za financije

Javni poziv: asistent/ica za financije

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje: JAVNI POZIV ASISTENT/ICA ZA FINANCIJE „JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA RJEŠAVANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA U BIH“  O projektu Projekat nastoji...