Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

(Sarajevo, 21. 01.2021. godine) Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (ARS BiH, MLJPI) oštro osuđuje sve oblike diskriminacije na osnovu spola, a posebno one koji se tiču seksualnog uznemiravanja i...
Kako se zaštiti?

Kako se zaštiti?

Postoji više načina kako se možete zaštiti od seksualnog uznemiravanja i uznemiravanje na osnovu spola.   Neformalni načini zaštite  Razgovor sa osobom koja se ponaša na neželjeni način Ako je moguće razgovarajte sa osobom koja se ponaša na neželjeni način i...
Kako prepoznati uznemiravanje?

Kako prepoznati uznemiravanje?

Radi efikasne prevencije ali i zaštite veoma je bitno utvrditi na osnovu sljedećeg testa da li se radi o uznemiravanju na osnovu spola ili seksualnom uznemiravanju prije samog postupka. U nastavku je objašenjen TEST ZA UTVRĐIVANJE SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJE I...
Osnovne informacije

Osnovne informacije

Uznemiravanje na osnovu spola i seksualno uznemiravanje su definirani zakonima Bosne i Hercegovine. U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini  – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ br. 32/10): „Uznemiravanje je svako neželjeno...