Osnovne informacije

Osnovne informacije

Uznemiravanje na osnovu spola i seksualno uznemiravanje su definirani zakonima Bosne i Hercegovine. U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini  – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ br. 32/10): „Uznemiravanje je svako neželjeno...