GAP resursi

GAP resursi

Gender akcijski plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.-2022. godine je strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje...