GAP resursi

20.01.2014. | GAP_resursi

Gender akcijski plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.-2022. godine je strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje smjernice za izradu godišnjih operativnih planova na entitetskoj, kantonalnoj i lokalnoj razini. GAP BiH prati prioritete svih razina ustroja vlasti u Bosni i Hercegovini, oslanjajući se na prethodne gender akcione planove, Strategiju za ravnopravnost muškaraca i žena Europske Unije i druge mjerodavne strateške dokumente Vijeća Europe, Europske unije i Ujedinjenih naroda.

 Ovaj strateški dokument  i dalje sadrži sva područja društvenog života, ali su utvrđena prioritetna i transferzalna (cross-cuting) područja, kao i područja koja se odnose na jačanje sustava, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te jačanje suradnje i partnerstva. Na taj način jasnije su utvrđene obveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, te obveze i odgovornosti resornih ministarstva u svakom prioritetnom području. Gender akcijski plan  Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.-2022. godine sadrži tri strateška cilja unutar kojih su utvrđena prioritetna područja djelatnosti, odnosno programi i mjere potrebni za ostvarivanje tog cilja.

Na sljedećem linku nalazi se Gender akcioni plan BiH 2018-2022. godina:

https://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2018/11/GAP-BiH-2018-2022_B.pdf