Javni poziv: asistent/ica za financije

Javni poziv: asistent/ica za financije

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje: JAVNI POZIV ASISTENT/ICA ZA FINANCIJE „JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA RJEŠAVANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA U BIH“  O projektu Projekat nastoji...
Zaključci sjednice Vijeća za djecu BiH

Zaključci sjednice Vijeća za djecu BiH

Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine u četvrtak, 21.01.2016. u Sarajevu je održalo sjednicu na kojoj je akcent stavljen na aktivnosti s ciljem suzbijanja vršnjačkog nasilja. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac kazala je da Vijeće za djecu BiH,...