1. Home
  2.  » 
  3. Nasilje nad ženama
  4.  » 
  5. Nasilje_resursi
  6.  » Resursi

Resursi

20.01.2014. | Nasilje_resursi, Nekategorisano

Ključni resursi za prevenciju i zaštitu od nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici

Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH  BH / S

Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

ZAKONI NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakoni Federacije BIH

 ZAKON o izmjeni zakona o zastiti od nasilja u porodici FBIH 51-06.docx

 ZAKON o zastiti od nasilja u porodici FBIH 22-05.docx

 KRIVIČNI ZAKON – 36-03.docx

 ZAKON o dopunama Krivicnog zakona FBIH – 42-11.docx

 ZAKON o izmjenama i dopunama Krivicnog zakona FBIH – 18-05.docx

 ZAKON o izmjenama i dopunama Krivicnog zakona FBIH – 42-10.docx

 

Zakoni Republike Srpske

 Zakon o zastiti od nasilja u porodici RS 102 12.doc

 KRIVICNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE Sluzbeni glasnik RS broj 49.03.pdf

 ZAKON O DOPUNI KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE Sluzbeni glasnik RS broj 70.06.pdf

 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE Sluzbeni glasnik RS broj 108.04.pdf

 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE Sluzbeni glasnik RS broj 73.10.pdf

 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE Sluzbeni glasnik RS broj 1.12.pdf

 ZAKON O IZMJENAMA KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE Sluzbeni glasnik RS broj 37.06.pdf

 

Zakoni Brčko distrikta

 Krivicni zakon bdbih-47-11-B.pdf

 Krivicni zakon bdbih-52-11-B.pdf

 Zakon o izmjenama i dopunama Krivicnog zakona 21-10.pdf