Na 8. sjednici, održanoj 11.06.2020. godine, Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija), koji će Agencija za ravnopravnost spolova BiH dostaviti nadležnom tijelu Vijeća Evrope za praćenje implementacije Istanbulske konvencije – GREVIO.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u saradnji sa entitetskim gender centrima, realizovala je proces izrade Izvještaja, a na osnovu Upitnika koje je dostavilo Vijeće Evrope.

Prema Izvještaju, učinjen je napredak u provođenju Istanbulske konvencije, koja je usvojena u maju 2011. godine, a Bosna i Hercegovina je bila među prvim zemljama Vijeća Evrope koja je ratificirala tu konvenciju.

Napredak je ostvaren u procesu unapređenja regulatornog okvira, razvoju društvene svijesti o neprihvatljivosti porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, odgovoru institucija na nasilje, a naročito na funkcionisanje multisektorskog pristupa u zaštiti i prevenciji.

Izvještaj je fokusiran na period 2017. i 2018. godine, ali obuhvata i najvažnije provedene aktivnosti izvan tog razdoblja, a u skladu s instrukcijom Vijeća Evrope.

Nakon što GREVIO razmotri Izvještaj, predviđeno je da predstavnici ovog tijela posjete Bosnu i Hercegovinu radi prikupljanja dodatnih informacija.