1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » TEMATSKA SJEDNICA KOMISIJE ZA SIGURNOST PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

TEMATSKA SJEDNICA KOMISIJE ZA SIGURNOST PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

23.10.2023. | Novosti

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samra Filipović-Hadžiadbić, je učestvovala na tematskoj sjednici Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na temu sigurnosti u Federaciji BiH.


Direktorica Agencije je u uvodnom obraćanju I tokom panela posvećenog korištenju mizoginije I antifeminizma u svrhu ekstremizma istakla:

Uloga žene u kontekstu nasilnog ekstremizama i terorizma I kstremistički narativi se temelje na rodnim stereotipima i predrasudama o rodnim ulogama žena i muškaraca. Pod krinkom očuvanja „tradicionalnih porodičnih“ vrijednosti protive se ljudskim pravima žena, pravima LGBTI osoba i njihovom aktivnom učešću u društvenom i političkom životu. U takvim narativima ženska prava se obavezno problematiziraju i, naravno, sve je to praćeno mizoginijom i antifeminstičkim stavovima koji stvaraju nesigurno okruženje za žene
Agencija za ravnopravnost spolova BiH/MLJPI BIH je pitanje nasilnog ekstremizma i terorizma prepoznala kao sigurnosni izazov iz perspektive ravnopravnosti spolova i ukjučila ova pitanja u strateške ciljeve akcionih planova za provođenje UN Rezolucije 1325 “Žene, mir I sigurnost” u Bosni i Hercegovini.