Michael Georg Link, direktor Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), 25.02.2016. u Beču je predstavio novu publikaciju o napretku u postizanju ravnopravnosti spolova u politici. Publikacija „Sažetak dobrih praksi unapređenja političke participacije žena u OSCE regiji“ objavljena je u povodu obilježavanja 20 godina Pekinške deklaracije i Platforme za akciju.

Publikacija predstavlja pozitivne primjere povećanog sudjelovanja žena u parlamentima, političkim strankama, izborima i provođenju lokalnih politika u OSCE regiji, a dio je programa ODIHR-a za povećanje učešća žena u politici.

Publikaciju objavljenu na engleskom jeziku možete naći OVDJE