Od 11. do 13. maja 2017.godine, u organizaciji pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić i direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samre Filipović-Hadžiabdić u Zagrebu je održan sastanak regionalnog koordinacionog odbora mreže Balkanske regije. Na sastanku su, osim organizatorica, učestvovale i predstavnice gender institucionalnih mehanizama regije: Brankica Janković, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Elena Grozdanova, državna savjetnica u Odjelu za jednake mogućnosti Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije (FYROM), Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Nada Dobrnjak, predsjednica Odbora za ravnopravnost u Skupštini Crne Gore.

Na sastanku je analiziran Izvještaj konferencije iz Budve 2016. te izvještaji učesnika/ca  o rezultatima akcionih planova UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“. Sastanak je zaključen izradom koncepta projekta za održivost mreže Balkanske regije.

Tokom posljednjih nekoliko godina  posebno su intenzivirane aktivnosti na jačanju regionalne saradnje u implementaciji zajedničkih aktivnosti. Na brojnim regionalnim i međunarodnim događajima promovišu se dobre prakse na uvođenju i primjeni međunarodnih standarda  za ravnopravnost spolova u različitim oblastima, posebno kroz provedbu UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ i Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije).

Na brojnim regionalnim i međunarodnim događajima promovisane su dobre prakse BiH na promociji ravnopravnosti spolova u različitim oblastima, posebno u provedbi UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ i Istanbulske konvencije. Regionalni sastanci se održavanju radi dogovora o provođenju zajedničkih regionalni inicijativa  i aktivnosti u skladu sa usvojenom regionalnom Izjavom o saradnji gender institucionalnim mehanizama regije Zapadnog Balkana, te ciljevima utvrđenim tokom zajedničkog strateškog planiranja.