Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH, Samra Filipović Hadžiabdić je dana 12.12.2018 godine održala sastanak sa predsjedateljicom ombudsmena Bosne i Hercegovine Nives Jukić.

Na sastanku je razgovarano o konkretnim slučajevima koji se tiču diskriminacije i položaja žena u BiH. Problem neizjednačene bračne i vanbračne zajednice u Mirovinsko penzijskom sustavu i alimentacioni fondovi su samo neke od predloženih teme zajedničkog djelovanja ove dvije institucije o čemu će se u narednom razdoblju odlučiti.