U ponedjeljak, 01. jula 2019. godine, u Sarajevu je održan sastanak direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH, Samre Filipović-Hadžiabdić, sa rezidentnom predstavnicom UNDP u BiH, Stelianom Nedera.

Direktorica Agencije predstavila je strateške pravce i rad Agencije u prioritenim oblastima. Tom prilikom, rezidentna predstavnica UNDP u BIH, gđa Nedera, istakla je potrebu da u rodna komponenta bude uvedena u sve programe UNDP.

Cilj sastanka bio je razgovor o načinima saradnje Agencije i UNDP kao strateških partnera u oblasti ostvarivanja ravnopravnosti spolova.