Sarajevo, 15.03.2019. godine

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samra Filipović Hadžiabdić, i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH, Višnja Ljubičić, održale su sastanak 15. marta 2019. godine u Sarajevu. Tema sastanka bila je regionalna saradnja i  planiranje zajedničkih regionalnih inicijativa i aktivnosti u narednom periodu.

Regionalna saradnja je veoma važna za Agenciju  za ravnopravnost spolova BiH MLJPI koja je, prije skoro 15 godina, inicirala saradnju u oblasti rodne ravnopravnosti. Regionalna saradnja je pokrenuta 2005. godine u Sarajevu, potpisivanjem Sarajevske deklaracije od strane predstavnika Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije.  Od početka, Bosna i Hercegovina je stekla lidersku poziciju zbog iniciranja, organizovanja i finansiranja velikog broja sastanaka Regionalnog koordinacionog odbora i ostalih regionalnih događaja. Regionalni koordinacioni odbor se sastaje, prosječno, dva puta godišnje.

Ova kontinuirana regionalna saradnja je dovela do definisanja zajedničkih prioriteta. U julu 2014, referišući se na Sarajevsku deklaraciju, potpisana je Zajednička saradnja gender institucionalnih mehanizama zemalja Zapadnog Balkana. Izdvojene su sljedeće prioritetne oblasti: 1.) UN Rezolucija 1325 “Žene, mir i sigurnost”, uključujući hitne sigurnosne prijetnje i izazove, 2.) Ekonomsko osnaživanje žena, i 3.) Nasilje nad ženama.