(Sarajevo, 8. maj 2019) U zvaničnoj posjeti Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine danas je boravila ambasadorica Melanne Verveer, specijalna predstavnica predsjedavajućeg OSCE-a za pitanja rodne ravnopravnosti i sigurnosti i Ambasador Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini, g. Martin Kačo.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BIH, Samra Filipović-Hadžiabdić je informisala  ambasadoricu Vereer o stanju rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na ulogu žena kao faktora mira i sigurnosti. Bilo je riječi i o pitanjima ekonomskog i političkog učešća žena i integrisanju rodnih perspektiva na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

Na sastanku je bilo govora o potrebi ujednačenog i harmoniziranog pristupa implementaciji Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini i konkretnim vidovima saradnje  u svjetlu rezultata nedavno objavljenog istraživanja OSCE-a o blagostanju i sigurnosti žena u zemljama zapadnog Balkana i preporuka koje proističu iz te studije.

Razgovarano je i o prioritetima za buduće procese i aktivnosti, kao i ulozi OSCE-a u vezi sa ovim pitanjima u periodu predsjedavanja Republike Slovačke ovom međunarodnom organizacijom.