Na web stranici Gradskog informativnog portala Grada Bijeljine, 9. septembra 2016. godine, u toku predizborne kampanje za Lokalne izbore 2016. godine u BiH, objavljena je anketa „Koja je najljepša kandidatkinja za odbornika Skupštine grada Bijeljina“. Čitaoci klikom na sliku ili ime kandidatkinje mogu izabrati najljepšu od 14 kandidatkinja za odbornika Skupštine grada Bijeljina.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, smatra da navedena anketa neosporno govori o stereotipnom i neprikrivenom seksizmu našeg društva.

Uprkos provedbi načela ravnopravnosti spolova kroz mnogobrojne zakone, strategije i politike, koji zasigurno predstavljaju okvir za zaštitu prava žena, predrasuda o ženama u medijima još nije doživjela istovjetan iskorak iz tradicionalne marginaliziranosti ‘slabijeg spola’, gdje se na žene često gleda kao na objekt, bez obzira na to što žena ima višestruke uloge u životu.

Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH (2003.), brojne međunarodne konvencije (CEDAW, 1979.), deklaracije (Pekinška deklaracija UN, 1995.), preporuke (CoE CM/REC, 2007.), te Gender akcioni plan BiH 2013-2017. godine, zahtijevaju od medija i drugih segmenata društva afirmaciju žena i zagovaranje ravnopravnosti u odnosu na muškarce, kako bi se otklonila postojana i duboko ukorijenjena diskriminacija i stereotipizacija žena i djevojaka.

Agencija  za ravnopravnost spolova BiH osuđuje ovakve diskriminatorne ankete, te se nada da se u budućnosti ovakav vid diskriminacije neće ponavljati, a naročito u medijima od kojih očekujemo potpunu podršku u razbijanju stereotipa i promoviranju ravnopravnosti spolova.