Ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana muškaraca u svijetu ne fokusiraju se samo na prevenciju i zaštitu zdravlja muškaraca i dječaka, već i na poboljšavanje rodnih odnosa, unaprjeđenje ravnopravnosti spolova, te isticanje pozitivnih muških uzora. Ovo je prilika da se ukaže na različite oblike diskriminacije prema muškarcima i dječacima, kao i da se predstave njihova postignuća i doprinosi u zajednici, porodičnim odnosima i braku.

U današnjim uslovima života, kada je svaki trenutak povezan sa nekim fizičkim i psihičkim opterećenjima, neophodno je više pažnje posvetiti sopstvenom zdravlju. Nemar i nebriga prema sopstvenom zdravlju i tijelu direktno su vezani za povećanu smrtnost, čak i u mlađem životnom dobu. Žene se lakše odlučuju za odlaske na preventivne preglede, a muškarci, opterećeni nepotrebnim i stereotipnim razmišljanjima, vrlo često zanemare prevenciju pa trpe bolove i neugodnosti koje im narušavaju život. Zbog takvih neugodnosti vrlo često trpe njihove supruge, ali i djeca pa čak i cijele porodice.

Takođe, ovo je prilika da se ukaže na potrebu učenja nenasilne komunikacije kako među dječacima, mladićima tako i među muškarcima, a posebno na potrebu nenasilnog rješavanja problema u bračnim i prijateljskim odnosima. Napominjemo da je uloga muškarca kao saveznika i partnera veoma značajna u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Za obilježavanje 19. novembra kao Međunarodnog dana muškaraca u svjetski kalendar značajnih datuma zaslužan je profesor Jerome Teelucksingh s Univerziteta West Indies koji je, pored ostalog, izjavio: “Shvatio sam da ne postoji dan za muškarce. Neki će reći, pa dobro, postoji Dan očeva, ali to nije isto. Nisu svi muškarci očevi.” Od tada se ovaj dan obilježava u različitim zemaljama svijeta.

Svjetski dan muškaraca (Men's World Day) bio je slavljen u Austriji u prvoj sedmici novembra od 2000. do 2004. godine, a osmislio ga je George Kindel. On je želio pokazati da postoje muškarci koji su imali pozitivan i nenasilan uticaj na naš svijet, te ih je želio istaći kao uzore. Tako su prepoznati i nagrađeni: Michael Douglas, Morgan Freeman, Placido Domingo, Christopher Reeve, grupa Bee Gees, Cat Stevens (Yusuf Islam), sir Paul McCartney, sir Richard Branson, Steven Spielberg, Luciano Pavarotti, Christian Barnard i Ted Turner.

Neka obilježavanje Dana muškaraca bude podsticaj za sve muškarce da brinu o sebi i svojim porodicama!