1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Saopštenje za javnost povodom 17. maja, Međunarodni dan borbe protiv homofobije, lezbofobije, bifobije, transfobije i interseksfobije – “IDAHOT – dana

Saopštenje za javnost povodom 17. maja, Međunarodni dan borbe protiv homofobije, lezbofobije, bifobije, transfobije i interseksfobije – “IDAHOT – dana

17.05.2023. | Novosti

Danas, 17. maja 2023. godine obilježavamo “IDAHOT – dan”, Međunarodni dan borbe protiv homofobije, lezbofobije, bifobije, transfobije i interseksfobije. Ovo je dan kada podsjećamo da pomenute fobije prouzrokuju diskriminaciju, nasilje i mržnju, uključujući i takve pojave na internetu, prema LGBTI osobama u našem društvu. Ovo je dan kada želimo pozvati na opredijeljenost svih da osiguramo stvarnu jednakost i poštovanje ljudskih prava i dostojanstva svakog člana našeg društva.

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i Zakon o zabrani diskriminacije su doneseni s namjerom da izgradimo inkluzivnu Bosnu i Hercegovinu, poštujući različitosti, u kojoj su svi ljudi slobodni da uživaju svoja ljudska prava i da su u mogućnosti da učestvuju u svim oblastima života, bez obzira na njihov spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, rodno izražavanje ili spolne karakteristike.

Kako je zaključio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, bilo bi nespojivo sa osnovnim vrijednostima Evropske konvencije o ljudskim pravima kada bi se ostvarivanje prava iz Konvencije od strane manjine uslovilo prihvatanjem od strane većine. Drugim riječima, možemo se lično, politički ili ideološki neslagati ili neodobravati, ali svi – pojedinci/pojedinke, organi vlasti i društvo u cjelini – moramo poštovati i obezbijediti drugima ista prava koja uživa većina građanki/građana društva.

Danas su LGBTI osobama u BiH mnoga prava, uključujući i pravo na pristup zdravstvu, pravo na okupljanje, pravo na porodični život, ugrožena ili potpuno uskraćena. Pored toga, sve glasnije negativne reakcije i neodgovorne izjave političara kada su u pitanju LGBTI prava, kao i opšte nedovoljno poznavanje prava i problema LGBTI populacije, podstiču stigmatizaciju, mržnju, dezinformacije, predrasude i nasilje prema LGBTI osobama. Netolerancija i diskriminacija prema LGBTI osobama utiču na njihov privatni i porodični život, pristup obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju i zdravstvenoj zaštiti, te uzrokuju iskustva fizičkog i psihičkog nasilja.

Takvi slučajevi rizikuju da potkopaju vrijednosti našeg društva i njegov društveno-ekonomski progres i istima se trebamo suprotstaviti. Promovisanje i zaštita ljudskih prava svih je za opšte dobro cijelog čovječanstva. Raznolikost i inkluzivnost koriste ne samo pojedincima, već i društvima u cjelini.

Organe vlasti i donosioce političkih odluka želimo na današnji dan posebno podsjetiti na važnost poštivanja i provođenja pozitivnih zakona za zaštitu ljudskih prava, kao i intenzivnijeg provođenja Akcionog plana za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, kojeg je prošle godine usvojilo Vijeće ministara naše zemlje.

Čestitajući vam današnji IDAHOT-dan, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH poziva građane i građanke, uključujući i javne i političke ličnosti u Bosni i Hercegovini na toleranciju i nediskriminaciju!

AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE