(Sarajevo 19. 09. 2018) Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, osuđuje čin paljenja automobila potpredsjednice SBB-a Adise Omerbegović-Arapović, koji se desio 18. 09. 2018. godine na javnom parkingu u sarajevskom naselju Dobrinja.

Imajući u vidu učestali govor mržnje i izraženu mizoginiju prema ženama u politici tokom predizborne kampanje, smatramo da i ovaj čin predstavlja pokušaj zastrašivanja i obeshrabrivanja žena u nastojanju da se aktivno uključe u politiku i javni život.

Ističući važnost šire društvene osude, apelujemo na domaće i međunarodne institucije i organizacije, medije, političke partije, sve građane i građanke da se uključe i pomognu da se Opšti izbori 2018 održe bez atmosfere straha, prijetnji, teških fizičkih ataka, nasilja, govora mržnje, poruka seksističkog i mizoginog sadržaja prema kandidatkinjama i ženama uopšte, te da se koriste svi mehanizmi za sankcionisanje ovakvih pojava.

Zabrana ovakvih ponašanja je utemeljena u svim međunarodnim sporazumima u oblasti ljudskih prava, a posebno u UN Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koje čine sastavni dio pravnog sistema BiH, te u Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakonu o zabrani diskriminacije u BiH.

 Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH