Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine

Pravo na slobodu okupljanja zagarantovano je Ustavom Bosne i Hercegovine, ustavima bh. entiteta i međunarodnim dokumentima, kao što su Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama koja se, kao integralni dio Ustava Bosne u Hercegovine, direktno primjenjuje u pravnom sistemu naše zemlje. O slobodi izražavanja i mirnog okupljanja govori i Preporuka Komiteta ministara Vijeća Evrope iz 2010. godine državama-članicama o mjerama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Sve građanke i građani Bosne i Hercegovine su obuhvaćeni ovim pravom i niko ne treba biti diskriminiran ograničavanjem tog prava.

U cilju zaštite građanki i građana od diskriminacije, u Bosni i Hercegovni imamo Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine, kao i Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini kojima je zabranjena diskriminacija na osnovu spola, spolne orijentacije, odnosno, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

Najavljenu Bosanskohercegovačku povorku ponosa treba shvatiti i prihvatiti kao manifestaciju ustavom i zakonom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja građanki i građana Bosne i Hercegovine.

U dijalogu Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom u kontekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pitanje prava lezbejki, gej-muškaraca, bi-seksualnih, transseksualnih i interspolnih osoba (LGBTI) i organizacije povorke ponosa se već godinama ponavlja.

Međutim, potrebno je istaći da pitanje unapređenja prava LGBTI osoba, i pitanje povorke ponosa, nisu za nas bitni zbog Evrope ili međunarodnih konvencija nego, u prvom redu – radi nas samih, radi naših građanki i građana, jer empirijski je dokazano da su društva koja su inkluzivnija i koja imaju viši stepen sloboda i osjetljivosti za različitosti, ujedno i ekonomski i društveno prosperitetnija.

Pitanje odnosa prema Bosanskohercegovačkoj povorci ponosa je prvenstveno pitanje spremnosti Bosne i Hercegovine, odnosno bosanskohercegovačkog društva u cjelini, koliko smo u stanju poštovati jedni druge, bez obzira na različitosti.

U cilju strateškog pristupa unapređenju prava LGBTI populacije u Bosni i Hercegovini, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH inicirala je izradu Prijedloga akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u BiH koji je trenutno u proceduri usvajanja od strane Vijeća ministara BiH.

Bez obzira što još uvijek nije usvojen Akcioni plan za ravnopravnost LGBTI osoba u BIH , Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svojih ovlaštenja, kontinuirano ulaže napore za unapređenjem prava i podizanjem svijesti javnosti o pravima LGBTI populacije u BiH, kao na primjer:

  • Uvođenje rodne perspektive u program obuka policijskih akademija s ciljem povećanja znanja o zločinu iz mržnje i nasilju nad LGBTI osobama,
  • Uvrštavanje Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (17. maja) u Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u BIH,
  • Aktivno učešće u radu Evropske mreže vladinih kontakt-osoba za pitanja LGBTI populacije,
  • Edukacije Koordinacionog odbora za praćenje provebe Gender akcionog plana BiH o pravima i potrebama LGBTI zajednice, edukacija gender institucionalnih mehanizama o pravima interspolnih osoba, edukacija Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o pravima LGBTI osoba sa naglaskom na transrodne osobe i dr;
  • Posebno ističemo posljednju u nizu edukacija u organizaciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sarajevskog otvorenog centra i Vijeća Evrope, koja je bila posvećena zaštiti prava transrodnih i interspolnih osoba i na kojoj su, pored ostalih, učestvovali predstavnici Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i zdravstva, kliničkih centara, zavoda za zdravstvo, akademske zajednice i civilnog društva.
  • Pored toga, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, trenutno realizuje aktivnosti prevođenja i priređivanja za štampu publikacije Vijeća Evrope „Vodič za postupanje policije protiv zločina iz mržnje protiv LGBTI osoba: Obuka za profesionalni odgovor policije“ – sveobuhvatnog vodiča koji bi trebao da pomogne nadležnim organima u pripremi obezbjeđenja predstojeće povorke ponosa i zaštiti prava svih građanki i građana Bosne i Hercefgovine bez obzira na njihove različitosti.