17. maja će u mnogim zemljama svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, biti obilježen Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOBIT). 17. maja 1992. godine “homoseksualnost” je brisana iz Međunarodne klasifikacije bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). 17. maj jedan koji nas podsjeća i opominje na našu zakonsku i građansku dužnost zaštite prava lezbejki, gejeva, bi-seksualnih, transeksualnih i interspolnih osoba u našoj zemlji.

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini zabranjuje diskriminaciju na osnovu spola i spolne orijentacije a Zakon o zabrani diskriminacije BIH je učinio i korak dalje i uveo i zabranu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

Međutim, do stvarne realizacije prava, koja su LGBTI osobama zagarantovana domaćim zakonima i međunarodnim dokumentima, dug je i težak put. Jedna od velikih prepreka na tom putu je upravo homofobija, diskriminacija osoba na osnovu njihoveseksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika. Homofobija, transfobija i bifobija zasnovane su na predrasudama, neznanju, strahu ili mržnji prema pripadnicima/pripadnicama LGBTI populacije i, kao takve, još su uvijek duboko ukorjenjene u bosanskohercegovačko društvo i svakodnevno se manifestuju na različite načine – od verbalnih uvreda, diskriminacije i uskraćivanja prava na radnom mjestu, školstvu, zdravstvu, porodičnom pravu, medijima do fizičkog nasilja.

Prema nalazima posljednjeg većeg istraživanja (“Život na margini – iskustva LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi”, Svjetska banka, septembar 2018) kojim je bilo obuhvaćeno oko 500 LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, 95% ispitanika/ca smatra da je česta (“prilično”, ili “vrlo česta”) diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije. 68% ispitanika/ca imalo je iskustva uznemiravanja kao neželjenog ponašanja kojim se želi povrijediti dostojanstvo ili stvoriti zastrašujuće, neprijateljsko ili ponižavajuće okruženje, a 43% je imalo iskustva psihičkog ili fizičkog napada ili prijetnje nasiljem (najviše u regionu). 71% ispitanika/ca  je potvrdilo da se izbjegavaju pojavljivati, zbog straha da će biti napadnuti ili da će im biti prijećeno zbog njihove seksualne orijentacije a 90% izbjegava držati se za ruke, jer se ne osjećaju bezbjedno. 70% ispitanika/ca izjavilo je da na radnom mjestu kriju svoju seksualnu orijentaciju, 43% iskusilo je generalno negativan stav na poslu zbog toga što su LGBTI, a njih 21% imalo je iskustva neravnopravnog tretmana što se tiče prava koje proističu iz radnog odnosa.

Pored toga, trenutna kriza izazvana pandemijom COVID-19, kao i svaka kriza, pokazala je da su kategorije koje žive u stanju neravnopravnosti ili ugroženih prava, kao što su žene, stariji, osobe sa invaliditetom ili LGBTI osobe, dodatno i specifično pogođene krizom. Primjerice, kao što je slučaj sa povećanjem nasilja nad ženama u toku krize, tako su i LGBTI osobe dodatno ugrožene jer, usljed mjera izolacije i ograničenog kretanja LGBTI osobe provode duže vrijeme kod kuće sa homofobnim roditeljima, uz veću izloženost fizičkom ili emotivnom zlostavljanju i opasnost po mentalno zdravlje.

Kako bi uspostavila neophodni strateški okvir u Bosni i Hercegovini za ostvarivanje prava LGBTI-osoba, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa predstavnicima-predstavnicama relevantnih organa Federacije Bosne i Herceovine, Republke Srpske i Brčko-Distrikta, radi na nacrtu Akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u BiH.

Dokumenti poput pomenutog Akcionog plana demonstriraju opredijeljenost organa vlasti  u Bosni i Hercegovini da doprinose borbi protiv diskriminacije i poboljšanju položaja LGBTI osoba u našoj zemlji, a datumi poput 17. maja opominju svjetsku javnost o pošasti homofobije, transfobije i bifobije.

Međutim, život se odvija svakog dana u godini, i za LGBTI osobe svaki dan predstavlja novi izazov. Zato je i naša svakodnevna dužnost – građanska i zakonska – da u kući, okruženju, javnom prostoru, na radnom mjestu, u javnim službama, medijskom i političkom prostoru, poštujemo prava LGBTI-osoba i da svaki dan bude izraz naše tolerancije, podrške i borbe protiv homofobije, netrpeljivosti i mržnje prema drugom i drugačijem u našem društvu.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOBIT), poziva sve izvršne i zakonodavne organe vlasti u Bosni i Hercegovini da prilikom planiranja, implementiranja i evaluiranja mjera borbe protiv pandemije urgentno uzmu u obzir uticaj koji COVID-19 i kriza izazvana pandemijom imaju na građanke i građane Bosne i Hercegovine LGBTI-orijentacije.

AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

*Ilustracija je preuzeta sa N1.