Danas,  17. maja, u mnogim zemljama svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, obilježava se IDAHOT – Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, s ciljem podizanja svijesti o nužnosti borbe protiv predrasuda i diskriminacije prema lezbejkama, gejevima, bi-seksualnim, transeksualnim i interspolnim osobama. Ovaj dan se obilježava kako bi se skrenula pažnja na kršenja prava LGBTI osoba i važnost njihovog poštovanja širom svijeta. Obilježavanje IDAHOT-a je od 2017. godine uvršteno u Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Homofobija je diskriminacija osoba na osnovu njihove seksualne orijentacije i zasnovana je na predrasudama, strahu ili mržnji prema pripadnicima/pripadnicama LGBTI populacije. Manifestira se na različite načine – od verbalnih uvreda do fizičkog nasilja. Bosna i Hercegovina je u potpunosti opredjeljena za promociju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ova opredjeljenost je potvrđena brojim međunarodnim sporazumima koje smo ratificirali, od kojih su brojni sastavni dio i ustavnog poretka BiH, i koji su integrisani i u zakonski okvir naše zemlje.

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH, br. 32/10) u članu 2. zabranjuje diskriminaciju na osnovu spola i spolne orijentacije. Pored toga, Zakon o zabrani diskriminacije BiH, iz 2009, sa veoma značajnim izmjenama i dopunama iz 2016. hodine uvodi zabranu diskriminacije na osnovu spola/roda, spolne orijentacije i spolnih karakteristika.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH izradila je, sa institucionalnim i partnerima iz civilnog sektora, Nacrt Akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u BiH za period 2018 – 2020. Agencija preduzima intenzivne napore u cilju dobivanja potrebnih pozitivnih  mišljenja i usvajanja Akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u što skorijem vremenu.

Ova i brojne druge aktivnosti pokazuju opredjeljenost Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da doprinose borbi protiv diskriminacije i poboljšanju položaja LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, s ciljem dosljednog preuzimanja temeljnih vrijednosti Evropske unije.

Uprkos činjenici da je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika zabranjena, te da je nasilje počinjeno iz mržnje krivično djelo, LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini su svakodnevno izložene diskriminaciji i nasilju, uključujući fizičko nasilje i zlostavljanje. Kršenje prava, diskriminacija i nasilje koje trpe LGBTI osobe, u značajnoj mjeri još uvijek ostaju nevidljivi u bh. društvu. Zato je neophodno da predstavnici vlasti, ali i društvo, u cjelini posvete veću pažnju mjerama zaštite fizičkog i psihičkog integriteta LGBTI osoba, kao i sprečavanju diskriminacije i govora mržnje.