Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine  oštro osuđuje i izražava žaljenje zbog fizičkog napada na Dajanu Dangubić, pripadnicu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i zbog navoda o neadekvatnoj reakciji nadležnih organa kojima je slučaj prijavljen.

Ovoj mladoj i hrabroj ženi se iskreno divimo, a činjenica da je ona postala žrtvom nasilja ukazuje na stanje našeg društva, na vladavinu straha i nepoštivanje individualnog dostojanstva, ali i na još uvijek nedovoljnu senzibilizarnost službi koje su nadležne da pruže zaštitu kada se blagovremeno prijave slučajevi fizičkog nasilja, posebno prema ženama.

Ovom prilikom ne možemo da ne konstatujemo da je verbalno i fizičko zlostavljanje i ponižavanje žena i dalje pojava koja se u našem društvu prešutno odobrava i ne izaziva neophodnu osudu i reakciju. To ukazuje i na potrebu kontinuiranog rada sa svim pružaocima usluga prevencije i zaštite od ovih pojava kao i na stalno skretanje pažnje šire javnosti na ovaj društveni problem.

Građanke i građani Bosne i Hercegovine trebaju znati da niko nije izuzet od mogućnosti da postane žrtva nasilja i da šutnja neminovno znači prešutno odobravanje. Zbog toga želimo pohvaliti brojne reakcije i osude kako građana i građanki tako i javnih ličnosti, te istaći važnost šire društvene osude i korištenja svih mehanizama za sankcionisanje ovakvih pojava.

Zabrana prijetnji, teških fizičkih ataka, nasilja, govora mržnje, poruka seksističkog i mizoginog sadržaja, te zabrana širenja atmosfere straha utemeljeni su u svim međunarodnim sporazumima u oblasti ljudskih prava, a posebno u UN Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koje čine sastavni dio pravnog sistema BiH, te u Zakonu o zabrani diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH.