1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Regionalni događaj: “Gender mainstreaming u zemljama Zapadnog Balkana i Turske “

Regionalni događaj: “Gender mainstreaming u zemljama Zapadnog Balkana i Turske “

22.09.2022. | Novosti

U organizaciji Evropskog instituta za ravnopravnost polova (EIGE), u Budvi se od 21-23. septembra 2022., održava regionalni tematski događaj na temu uvođenja rodne perkspektive u politike (gender mainstreaming)  za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u Evropskoj uniji.

Gender institucionalni mehanizmi, kontakt osobe za rodnu ravnopravnost u ministarstvima i institucijama, te predstavnici civilnog društva sa Zapadnog Balkana i Turske okupili su se kako bi razgovarali o iskustvima i izazovima u uvođenju rodno senzitivnih politika u regiji, te stekli znanja kako u daljem radu koristiti EIGE alate i metode. Cilj događaja je podstaći zajedničko razumijevanje kako u praksi integrisati rodnu perspektivu u sve faze kreiranja politika i strateškog planiranja.

Na događaju učestvuju predstavnice Agencije za ravnopravnost polova  Bosne i Hercegovine MLJPI, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH i Ministarstva odbrane BIH.

Ovaj događaj organizovan je u okviru saradnje EIGE-a sa Zapadnim Balkanom i Turskom u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći EU (IPA), finansiranog od Evropske komisije.