Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samra Filipović Hadžiabdić, učestvovala je na Regionalnoj konferenciji “Tolerantna i inkluzivna društva Zapadnog Balkana” koja je održana 14. i 15. novembra u Podgorici.

Cilj konferencije je bio stvaranje uslova u kojima svi/e imaju pravednu i stvarnu priliku da daju svoj doprinos istinski inkluzivnom društvu, da svi/e imaju koristi od istog ali i da se poboljša položaj manjina na Zapadnom Balkanu.

Ova konferencija okupila je više od 100 učesnika/ca sa cijelog Zapadnog Balkana i ponudila mogućnost produktivne diskusije o evropskim standardima, praćenju i saradnji u borbi protiv diskriminacije, kao i o borbi protiv govora mržnje i zaštite manjinskih prava. Štaviše, razgovaralo se i o konkretnim vrstama antidiskriminacionih intervencija (npr. pokret protiv govora mržnje, mreže tijela za ravnopravnost – razmjena informacija, peer to peer treninzi) koji bi se mogli primijeniti i dalje razvijati kao regionalni mehanizmi u borbi protiv diskriminacije.