Koordinacioni odbor za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini upućuje izraze najdubljeg saučešća porodicama preminulih policajaca, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića koji su ubijeni u Sarajevu 26.10.2018. godine. Istovremeno, Koordinacioni odbor izražava zabrinutost s obzirom na to da je ubistvo policajaca na dužnosti ozbiljan sigurnosni problem.

Nadamo se da će se ubrzo otkriti počinioci ovog gnusnog djela i pooštriti kazne za krivična djela koje ugrožavaju sigurnost države i njenih građana i građanki.

Važno je uložiti sve napore kako bi se sigurnost u Sarajevu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini podigla na najveći nivo, jer je sigurnost građana i građanki najveća vrijednost za koju se svi koordinirano moramo boriti.