U utorak 20.11.2018. godine u Sarajevu, održana je završna radionica za predstavnike Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine na temu ” Kako inkorporirati rodno-odgovorno budžetiranje u programe sektora zdravstva, nauke i kulture, sporta, obrazovanja, rada i zapošljavanja?”

Naime, Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, uz podršku UN Women u BiH – provodi projekat  “Jačanje rodno odgovornog budžeta na nivou Institucija BiH” s ciljem integrisanja principa rodne ravnopravnosti u politike institucija BiH, uključujući budžetsku politiku kao jednom od osnovnih strateških opredjeljenja naše države na njenom putu ka evropskoj zajednici demokratskih država.

U okviru ovog projekta se radilo na jačanju kapaciteta službenika u Ministarstvu civilnih poslova BiH, analizi budžeta sektora za sport, te je održan niz konsultativnih sastanaka sa službenicima ovog sektora kako bi izradili preporuke za naredno budžetsko planiranje.

Cilj završne radionice je bio prezentacija navedenih preporuka, i izrada zaključaka kojim bi se odredili koraci za daljnju saradnju u procesu uvođenja rodno odgovornog budžeta.