U Sarajevu je od 13. do 15. oktobra 2021. održana Regionalna konferencija na temu „Rod i migracije“. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH je,  uz organizatora, Regionalni centar za migracije, azil i izbjeglice „MAARI“ iz Skoplja, bila domaćin ovog važnog skupa.

Kao prvi međunarodni skup na temu roda i migracija na Zapadnom Balkanu, konferencija je organizovana s ciljem da podigne svijest relevantnih institucionalnih aktera i šire javnosti o nužnosti integrisanja perspektive ravnopravnosti spolova u politike i prakse koje se bave pitanjima migracije i azila.

Preko 50 učesnika/učesnica iz zemalja Zapadnog Balkana koje su obuhvaćene Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (MAARI), učestovalo je na konferenciji. Među učesnicima su bili predstavnici/ce institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, donosioci politika i državni službenici/ce, civilno društvo i akademska zajednica, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i donatora.

U okviru nekoliko zanimljivih i informativnih tematskih panela, i uz brojne istaknute uvodničarke i uvodničare, razmijenjena su iskustva i dobre prakse o rodnoj perspektivi migracija, skrenuta je pažnja na nužnost donošenja rodno osjetljivih politika u oblasti migracija i azila, predstavljeni pozitivni regulatorni okvir, međunarodni standardi i novi trendovi. Riječi je bilo i o brojnim izazovima s kojima se susreću zemlje regiona. Konferencijom je potaknuta redovna koordinacija i saradnja svih ključnih aktera relevantnih za rodno odgovorno upravljanje migracijama.

Poseban značaj Konferencije je i bio i u tome je što je to bila prilika za još jedan u nizu sastanaka u okviru kontinuirane regionalne saradnje institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova Zapadnog Balkana.

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Smanjenje neregularnih migracija u EU jačanjem kapaciteta struktura povezanih s migracijama na Zapadnom Balkanu” koji sufinansira Fond za azil, migracije i integraciju EU i Federalno ministarstvo unutarnjih poslova Republike Austrije.